Αρχικά Κατασκευαστή:    A    D    F    G    L    O    P    R    S

D