Αρχικά Κατασκευαστή:    A    F    G    L    O    P    R